Publications

Pusat Unggulan IPTEKS (PUI) CCGANT mengadakan Annual International Conference dari 2017-2021
1. 1st ICCGANT 2017

2. 2nd ICCGANT 2018

3. 3rd ICCGANT 2019

4. 4th ICCGANT 2020

5. 5th ICCGANT 2021